SELECCIÓN:

Terras de Ulla e Tambre
Elaboración e coordinación Guía Turística: “O Pico Sacro: O monte sagrado de Galicia”.

Ministerio de Cultura – Studo 3D
Museo Virtual de la Cultura Castreña: www.muvicc.es

GDR Terras de Santiago
Guía Turística: “Corrente Abaixo, un percorrido de ensoño. Ruta polos ríos do Ulla, Tambre e Xallas”.

Trivium
Asesoramento na elaboración dos contidos do MUSAT: Museo de Santa Trega.
Concello de Vigo
Plan de Museos de Vigo: Análise e diagnose dos museos municipais de Vigo.

GDR Sil-Bibei-Navea -Studo 3D
GUÍA SILBINA: Guía turística de 11 concellos dentro do GDR Sil-Bibei-Navea: www.guiasilbibeinavea.es

Concello de Vilagarcía
Deseño dun sistema xeodocumental para a xestión do Patrimonio Cultural e bibliográfico de Vilagarcía.

Concello de Muros
Planificación, deseño e execución da ruta de sendeirismo: “Cova de Jatos”.
Kultura
Elaboración dos contidos para o “Museo de Historia de Galicia” daCidade da Cultura.

Deputación de A Coruña
Deseño proxecto museográfico e execución para o “Centro de Interpretación do Pico Sacro”.

Concello de Vimianzo
Organización das “Primeiras Xornadas de Dinamización do Patrimonio Cultural de Vimianzo”.