Innovación

Esta palabra forma parte da identidade da empresa ALICERCE. Cada ano reflexionamos arredor de como mellorar na nosa oferta de servizos. Grazas a este contínuo esforzo e os nosos colaboradores, estamos na vangarda no eido de Museos e Guías Turísticas virtuais. Posto que a innovación non é máis que unha resposta para facer mellor as cousas.

Creación de Museos Dixitais para incorporar a proxectos culturais e turísticos na xestión do coñecemento e as tics.
Creación de guías virtuais dun territorio. Adaptarse aos novos hábitos tecnolóxicos dos usuaraios na “ERA DAS PANTALLAS”
Libro Branco como guía para planificar e xestionar o Patrimonio Cultural dun territorio.

Sistema de información patrimonial dun territorio. Bases e datos e Sistemas de Información Xeográfica.

Deseño dunha metodoloxía propia para o análise dos museos/centro de interpretación, centrado no equilibrio entre os datos cuantitativos e cualitativos.

Pero neste caso non queremos mirar cara o pasado, e xa estamos traballando en novos proxectos.