ALICERCE desenvolve a súa actividade empresarial na planificación, deseño, realización e execución de toda clase de negocios e actividades relacionadas coa promoción cultural e turística.É unha empresa galega fundada no ano 2007 por un grupo de profesionais e investigadores que pretenden ofertar novos servizos ligados á xestión do Patrimonio Cultural e Natural desde unha perspectiva transversal: Historia, Economía, Tecnoloxía, Etnografía, Arqueoloxía, Turismo e Medio Ambiente.

A nosa actividade divídese en seis áreas de traballo: Consultora, I+D+i, Enxeñería, Divulgación, Networking e Formación. A interrelación das diferentes seccións da empresa e un compromiso coa calidade aportan un valor engadido a todos os nosos traballos que nos permiten diferenciarnos no contexto da xestión cultural.

Últimos posts

Arte Rupestre con Maiúsculas

Arte Rupestre con Maiúsculas: As Covas de Lascaux (Francia). Impresionante. http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/fr/00.xml[ + ]

¿Fundraising?

Hay empresas que encuentran nuevos caminos para la financiación público y privada de proyectos culturales. http://parapor.es/ PARAPOR. Para la empresa. Por la cultura. | Fundraising y consultoría... parapor.es Fundraising y consultoría cultural: patrocinios, financiación, estrategias de comunicación, desarrollo de proyectos… [ + ]